PÁLYÁZATOK

VP-3-4.2.1-15 kódszámú pályázat

Kevezményezett neve: Kaitz Ákos
Pályázati felhívás neve, kódszáma: Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban, VP-3-4.2.1-15
Projekt címe, azonosító száma: Étolajgyártó üzem megvalósítása Sombereken, 1773014120
Szerződött támogatás összege: 223 220 811 Ft
Támogatás mértéke: 50%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.20.
A proejkt rövid bemutatása:
A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 2015.12.29. napján kiadott, Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban című, VP-3-4.2.1-15 kódszámú pályázati felhívás keretein belül támogatásban részesültem. 223 220 811 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásra vagyok jogosult. A támogatás mértéke: 50%.

A Projekt keretein belül a következő fejlesztés fog megvalósulni:
A tervezett tevékenység 72 tonna/év napraforgó feldolgozási kapacitású olajpréselő üzem építése. Az új üzem vállalkozásom székhelyén, Somberek, Mohácsi út 1. 0293/60 hrsz-on valósítom meg, ami az új tevékenység, az étolaj előállítást szolgálja. Az épület két részből áll: egy vb-acél tartószerkezetű üzem és tároló részből, illetve egy hagyományos építésű kiszolgáló építményrészből. Az élelmiszer olajpréselő üzem közvetlen kapcsolatban áll egyrészt a karton-, doboz, és készáru raktárral, másrészt a magok, gépek, tranzitanyag és melléktermék tárolókkal. A magtárolók az ingatlanon meglévő szárító berendezésből feltölthetők, két felsőpályás betároló szállítószalaggal. A kiszolgáló építményrész kétszintes, szociális helyiségeket, irodákat, tárgyalókat, bemutatótermet és mintaboltot tartalmaz. Az üzem épület teljes alapterülete 2098 m2. A projekt cél megvalósításához szükséges új technológiai eszközök: olaj gyártó-, tároló, palackozó eszközök és az üzemi anyagmozgatáshoz egy rakodógép kerül beszerzésre. A termelési technológia és a biztonságos üzemeltetés felügyeletére, a raktári készletkezelésre informatikai eszközök és szoftverek is beszerzésre kerülnek. A tetőn kerülnek elhelyezésre a megújuló energiát hasznosító napelemek, amik az épület villamos energia ellátás végzik. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.12.20.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapról (EMVA) bővebben az Európai Bizottság honlapján olvashat: https://ec.europa.eu/agriculture/

VP2-4.1.1.4-16 kódszámú pályázat

Kevezményezett neve: Kaitz Ákos
Pályázati felhívás neve, kódszáma: Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése, VP2-4.1.1.4-16
Projekt címe, azonosító száma: llattartó épület építése és az állattartáshoz kapcsolódó eszközök beszerzése, 1801688688
Szerződött támogatás összege: 33 302 141 Ft
Támogatás mértéke: 50%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.04.30.
A proejkt rövid bemutatása:
Somberek 098/67 hrsz-on 8573672 tartási helyen 700,92 m2 juhakol fedett kifutóval és telepi közlekedő út építése. A szálastakarmány készítés és trágya kijuttatás eszközbeszerzés keretében egy fűkasza és egy trágyaszóró pótkocsi beszerzése.

A Projekt keretein belül a következő fejlesztés fog megvalósulni:
A tervezett fejlesztés révén új tevékenység nem valósul meg, csak kapacitás bővítés és eszközkorszerűsítés történik. Juhtartóként két tartási hellyel rendelkezem, ezek egyikén egy 30 nm állattartó épülettel. A meglévő épület műszaki állapota és a helyi adottságai (belterület) nem teszik lehetővé az épület bővítését ezért a jövőbeni folyamatos állományfejlesztést is figyelembe véve somberek külterületén tervezem egy új. 350,46 m2 mélyalmos istálló és 350,46 m2 hasznos alapterületű fedett kifutó épület kivitelezését Az állattartó épület 25,0 hektár fás gyepes, erdős területen kerül elhelyezésre, ahol lehetőség lesz az állatok helyben történő legeltetésére. Az épület külső megjelenésében a tájképhez és a táj hagyományos anyaghasználatához illeszkedik. Egy légterű, északnyugati végén nyitott oldalú délkeleti végéhez csatlakozik a kifutó. A belső térből nagyméretű kapukon keresztül közelíthető meg a kifutó. Az épület alaprajzilag hosszúkás elrendezésű, vasbeton pillérekkel és vízszintes irányú faburkolattal készül. A tető nyeregtető, beton cserépfedéssel. Kialakításra kerül egy beton burkolatú telepi út az istálló gépi megközelítésére. A takarmányozásban felhasználásra kerülő szálastakarmány készítéséhez és a gyepgazdálkodásban használni kívánt 1 db fűkasza, a növénytermesztésben felhasznált szervestrágya illetve karámföld kijuttatására 1 db trágyaszóró kerül beszerzésre. A takarmány előállítás és a melléktermék felhasználása saját gazdaságon belül történik.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapról (EMVA) bővebben az Európai Bizottság honlapján olvashat: https://ec.europa.eu/agriculture/

VP2-4.1.1.3-16 kódszámú pályázat

Kevezményezett neve: Kaitz Ákos
Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése, VP2-4.1.1.3-16
Projekt címe, azonosító száma: Állattartó épület építése és az állattartáshoz kapcsolódó eszközök beszerzése, 1801559131
Szerződött támogatás összege: 37 163 320 Ft
Támogatás mértéke: 50%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.07.15.
A proejkt rövid bemutatása:
Somberek 098/66 helyrajzi számon 700,92 m2 hasznos alapterületű istálló fedett kifutóval, és az épülethez telepi közlekedő út megépítése. A szálastakarmány készítés és trágya kijuttatás eszközbeszerzés keretében egy rendsodró és egy trágyaszóró pótkocsi kerül beszerzésre.

A Projekt keretein belül a következő fejlesztés fog megvalósulni:
A magyartarka, szürkemarha, és egyéb húshasznú fajtákat tartok. Tenyészetemben két tartási helyen rendelkezem épülettel, a rendelkezésre álló meglévő férőhely kevés a folyamatosan fejlesztett és tovább fejleszteni kívánt állatok elhelyezésére. Ezért egy 350,46 m2 mélyalmos istállót és 350,46 m2 hasznos alapterületű fedett kifutót tervezek építeni a harmadik tartási helyen. Az állatok egy része (szürkemarha) legeltetett, a többi istállózott. Az állattartó épület 22,5 hektár fás gyepes, erdős dombos területen a délkeleti oldalán kerül elhelyezésre, ahol lehetőség lesz az állatok legeltetésére. Az épület külső megjelenésében a tájképhez és a táj hagyományos anyaghasználatához illeszkedik. Egy légterű, északnyugati végén nyitott oldalú délkeleti végéhez csatlakozik a kifutó.

A belső térből nagyméretű kapukon keresztül közelíthető meg a kifutó. Az épület alaprajzilag hosszúkás elrendezésű, vasbeton pillérekkel és vízszintes irányú faburkolattal készül. A tető nyeregtető, beton cserépfedéssel. Kialakításra kerül kerítés és telepi út az istálló gépi megközelítésére. A takarmányozásban felhasználásra kerülő széna készítéséhez 1 db új rendsodrót és a növénytermesztésben felhasznált szarvasmarha szervestrágya illetve karámföld kijuttatására 1 db trágyaszóró kerül beszerzésre. A takarmány előállítás és a melléktermék felhasználása saját gazdaságon belül történik.


Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapról (EMVA) bővebben az Európai Bizottság honlapján olvashat: https://ec.europa.eu/agriculture/

VP5-4.1.1.6-15 kódszámú pályázat

Kevezményezett neve: Kaitz-Agro Kertészeti Kft.
Állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése, VP5-4.1.1.6-15
Projekt címe, azonosító száma: Kaitz-Agro Kft trágya-, csurgalékvíz tároló és trágyaút kialakítása, 1760719847
Szerződött támogatás összege: 50 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 50%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.06.30.
A proejkt rövid bemutatása:
A Projekt keretein belül a következő fejlesztés fog megvalósulni:
Az első ütemben készülő komposztáló alaprajzi mérete 30,25 x 37,00 m, északi, déli és nyugati oldalról 2,00 m magas vasbeton fallal határolt, alaprajzilag három egységre van tagolva. Az egységekben technológiailag három folyókára van szükség, melyek tengelytávolsága a faltól 2,00 m, egymástól 4,00 m. A földpartos HDPE fóliás csurgalékvíz tároló az első ütemben készül el, alaprajzi mérete 12,00 x 22,00 m, térfogata 257 m3, mélysége 3,00 m. Az építményekben keletkező csurgalékvíz idekerül elvezetésre. Komposztáló hasznos alapterülete: 1080 m2 Szerkezeti leírás: aljzat: 30 cm vastag vasbeton aljzat készül, szulfátálló betonból. A kivitelezéshez statikai terv szükséges. Teherhordó szerkezetek: 25 cm vastag vasbeton falak készülnek a komposztáló esetén 2,00 m magasságban, szulfátálló betonból. A kivitelezéshez statikai terv szükséges. Betonminőség: szulfátálló, vízzáró beton (C30/37 XC3 XA2 AV2). A komposztáló és a manipuláló tér esetén a vasbeton falak felett 0,25 x 0,50 m keresztmetszetű vasbeton pillérek és 0,40 m magasságú vasbeton gerendák készülnek. A kivitelezéshez statikus terv szükséges. Betonminőség: min C16. Rétegrendek: Talajon fekvő padló 30 cm vasbeton aljzat lemez 10 cm szerelő beton 30 cm kavics feltöltés termett talaj Közművek és épületgépészet: Csurgalékvíz elvezetés: Az ingatlan nyugati részén egy földpartos, HDPE fóliás csurgalékvíz tároló készül. Az építményekben keletkező csurgalékvíz idekerül elvezetésre. Az elvezetés PVC KG csöveken keresztül történik. Felhasználása az almostrágya kiszáradás elleni visszalocsolására, illetve szántóföldek öntözésére szolgál. Közművek: Mivel az építmények nem igényelnek sem elektromos, sem víz rácsatlakozást, sem fűtést, ezért a közműszolgáltatókkal nem történt egyeztetés. Az épület tervezésekor alkalmazott műszaki megoldások: Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az OTÉK 50. §. (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek:
a) megfelel az állékonyság és a mechanikai szilárdság alapvető követelményeinek, melyet a tartószerkezeti műszaki leírás tartalmaz.
b) Megfelel a tűzbiztonság alapvető követelményeinek, melyet a tűzvédelmi műszaki leírás tartalmaz.
c) Megfelel a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem alapvető követelményeinek, mivel az építészeti terveken szereplő, beépítésre szánt anyagok, épületszerkezeti megoldások a környezet higiéniáját és a használók egészségét nem veszélyeztetik.
d) Megfelel a biztonságos használat követelményeinek, melyet a tartószerkezeti műszaki leírás tartalmaz. Az akadálymentesség nem követelmény.
e) Megfelel a zaj és rezgés elleni védelem alapvető követelményeinek
f) Megfelel az energiatakarékosság és hővédelem alapvető követelményeinek
g) Megfelel az élet- és vagyonvédelem alapvető követelményeinek, melyet a tartószerkezeti műszaki leírás tartalmaz.
h) Megfelel a természeti erőforrások fenntartható használata alapvető követelményeinek.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapról (EMVA) bővebben az Európai Bizottság honlapján olvashat: https://ec.europa.eu/agriculture/

Kapcsolat

Kaitz Ákos
ügyvezető / egyéni vállalkozó

+36 30 411 3117

Glückné Kohl Diána
irodavezető

+36 20 425 0318

Lichtmesz Róbert
növényvédő

+36 20 229 4446

Dr. Mislyenácz Árpád
földhasználati nyilvántartó

+36 20 423 5259


Kaitz-Agro Kft.
7728 Somberek, Mohácsi út 1.

Kaitz Ákos egyéni vállalkozó
7728 Somberek, Mohácsi út 1.


© 2023 Kaitz Agro Csoport internetes oldala - Minden jog fenntartva!

AI Website Creator